Griptech PCU10

Power Converter

Sikker og stabil strømforsyning til elektrisk udstyr
Elektriske maskiner kan producere strømspidser, som elektroniske enheder kan være meget følsomme over for.
GriptecjPCU10 Power Control Unit er en 48 V til 12 V DC-konverter med galvanisk isolering, der eliminerer elektriske interferenser.
PCU10 Power Control Unit er også et spændingsfilter og en stabilisator i et produkt, der kobler fra, hvis forsyningsspændingen kommer under 9V eller over 60 V.